Get it on Google Play
Download on the App Store

रिसायकल्ड एंड युज्ड (Marathi)


अक्षय मिलिंद दांडेकर
रिसायकल्ड एंड युज्ड हि पराग आणि समीक्षा या विवाहित जोडप्याच्या नात्यावर आधारित लघु विज्ञानकथा आहे. निरनिराळ्या प्रलोभनाच्या प्रसंगात मानवी मन कसे व्यक्त होईल हे सांगणे हि गुंतागुंतीची प्रक्रिया आहे. जनुकीय संशोधन या विषयावर संशोधन करत असताना प्रचंड गोपनीयता पाळली जाते. या गोपनीयतेचा कोणाला कसा फायदा उठवता येऊ शकेल ते सांगता येत नाही. या कथेतून निरनिराळ्या मानवी स्वभावांचे चित्रण करण्याचा मी प्रयत्न केला आहे. हि कथा तुम्हाला कशी वाटते ते कमेंट करून नक्की सांगा.
READ ON NEW WEBSITE